Visa Direct là giải pháp chuyển tiền theo thời gian thực1 toàn cầu dành cho các cá nhân giữa các tài khoản liên kết với thông tin xác thực thẻ đủ điều kiện và giữa bạn bè và gia đình trong nước cũng như trên toàn cầu

Chuyển tiền từ Tài khoản-đến-Tài khoản (Account-to-account, A2A)

Cung cấp cho người dùng một cách đơn giản để chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng của chính họ được liên kết với thông tin xác thực thẻ đủ điều kiện.

Cá nhân với cá nhân (peer-to-peer, P2P) trong nước

Chuyển tiền liền mạch trong thời gian thực¹ với các ứng dụng P2P có hỗ trợ của Visa Direct.

Chuyển tiền xuyên biên giới²

Gửi tiền cho bạn bè và gia đình trên khắp thế giới bằng thẻ ghi nợ đủ điều kiện mà họ mang theo.


Chuyển tiền từ Tài khoản-đến-Tài khoản

Chuyển tiền từ tài khoản-đến-tài khoản với Visa Direct³

Môi giới

Người tiêu dùng có thể nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản của họ và bắt đầu đầu tư.

Tiền điện tử

Các nền tảng có thể kích hoạt chuyển từ tiền thật thành tiền điện tử (on-ramps)/chuyển tiền điện tử thành tiền thật (off-ramps) cho người dùng trong thời gian thực.¹

Neobank

Neobank giúp mở tài khoản mới và cấp vốn cho khách hàng trong thời gian thực.¹

Tổ chức tài chính (Financial Institutions, FI)

Các tổ chức tài chính có thể tăng cường cung cấp dịch vụ chuyển tiền từ Tài khoản đến Tài khoản cho khách hàng.

Các công ty công nghệ tài chính (Fintech)

Fintech có thể cung cấp trải nghiệm thanh toán đầu cuối thống nhất mà khách hàng ngày nay mong đợi.


Cá nhân với cá nhân

Chuyển tiền trong thời gian thực¹ giữa bạn bè và gia đình trở nên dễ dàng với sự trợ giúp của Visa Direct

Ứng dụng ví⁴

Di chuyển liền mạch số dư trong và ngoài ví kỹ thuật số.

Ứng dụng ngân hàng

Hỗ trợ chuyển tiền thông qua các ứng dụng ngân hàng di động.

Nền tảng nhắn tin

Tích hợp thanh toán giữa cá nhân-cá nhân trong các ứng dụng nhắn tin.


Chuyển tiền Xuyên Biên giới²

Visa Direct hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền toàn cầu hàng đầu

Remitly logo.
MoneyGram logo.
Western Union logo.
Nium logo.
Xoom logo and the phrase A PayPal service below the logo.
Paysend logo.

Khám phá triết lý của chúng tôi về chuyển tiền

Visa Direct Trên LinkedIn

Cập nhật các thông tin về Visa Direct.

Kết nối với chúng tôi trên LinkedIn