• Hãy trở thành đơn vị chấp nhận thẻ Visa ngay hôm nay

    Tìm kiếm một ngân hàng thanh toán và trở thành đơn vị chấp nhận thẻ Visa

Bắt đầu chấp nhận thanh toán thẻ Visa

Trở thành Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ Visa.
merchant-womanserver-pizza-800x450
quẹt thẻ
Một người đưa thẻ Visa cho một phụ nữ khác đang sử dụng điện thoại để hoàn tất giao dịch
Chủ cửa hàng hoa hoàn tất giao dịch bằng thẻ Visa

Các hướng dẫn tuân thủ và chấp nhận thanh toán thẻ Visa

Chấp nhận thanh toán thẻ Visa là một quá trình đơn giản, và chúng tôi sẽ giúp bạn thành công. Tuy nhiên, có một số yêu cầu bạn cần biết: