• Visa Direct cung cấp giải pháp thanh toán nhanh chóng và đơn giản cho hàng tỷ thẻ.

Visa Direct mang lại trải nghiệm thanh toán1 trong thời gian thực với quy mô và khả năng bảo mật của mạng lưới Visa

Visa Direct đảo ngược quy trình thanh toán của mạng lưới Visa, cho phép các doanh nghiệp thực hiện thanh toán1 trong thời gian thực cho thẻ trả trước ghi nợ và có thể nạp tiền lại vào thẻ.
Illustration of a Visa card, bordered by two arrows.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

Visa Direct hỗ trợ tùy chọn thanh toán tốt hơn cho nhiều ngành công nghiệp

Để biết cách Visa Direct hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng và trải nghiệm khách hàng khác biệt, hãy xem video “Một giải pháp, Nhiều ứng dụng” dưới đây.
A woman reviews her cell phone screen.
Illustration of a phone showing a user's bank deposit screen.
A closeup of a phone screen with Visa Direct payout options.
A closeup of a tablet screen with Visa Direct payment details.

Bắt đầu giải pháp thanh toán1 trong thời gian thực cho doanh nghiệp của quý vị

Bắt đầu với Visa Direct

Quý vị có thể tham gia vào hệ sinh thái Visa Direct với sự giúp đỡ của nhà cung cấp giải pháp Visa Direct 5 và ngân hàng chấp nhận thanh toán của quý vị.