Các giải pháp giúp đáp ứng nhu cầu chuyển tiền trong tương lai

Visa Direct¹ là mạng lưới giúp các tổ chức tài chính chuyển tiền 24/7/365 tới hàng tỷ điểm cuối ở hơn 180 quốc gia với 160 loại tiền tệ.


Khám phá triết lý của chúng tôi về chuyển động tiền