• Đưa việc thanh toán quốc tế lên một tầm cao mới

    Giúp các doanh nghiệp gửi tiền đi khắp thế giới với sức mạnh của Visa.


An illustration of 99%.
An illustration of the number 200.
An illustration of 160+.
An illustration of 75+.

Visa Direct được xây dựng cho hoạt động thanh toán quốc tế thế hệ tiếp theo

Illustration of money movement.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

An illustration that depicts Visa’s role in simplifying payments.

Một cách hiện đại hơn để chuyển tiền cho một thế giới liên tục chuyển động


An illustration of the world.

A conceptual illustration of a dog walker that conveys payment security.

Cổng Hỗ trợ Khách hàng Visa Direct

Truy cập và quản lý các truy vấn và vụ việc nhằm hỗ trợ khách hàng thông qua một nền tảng an toàn, tự phục vụ

Bắt đầu với Visa Direct

Cho khách hàng trên toàn thế giới trải nghiệm chuyển tiền quốc tế mà họ xứng đáng được nhận ngay hôm nay.