• Chọn nhà cung cấp giải pháp Visa Direct

    Các nhà cung cấp giải pháp Visa Direct có thể giúp bạn thực hiện giải pháp của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Xem năng lực của các nhà cung cấp giải pháp Visa Direct được lựa chọn4 và kết nối với một nhà cung cấp phù hợp.

Adyen
CommerceVantage
logo của cybersource
Finix Payments
Fiserv
logo của hyperwallet
Ingo Money
Metropolitan Commercial Bank
TabaPay
Wonder Technologies

Trở thành nhà cung cấp giải pháp

Bạn quan tâm đến việc cung cấp các giải pháp thanh toán theo thời gian thực1 với Visa Direct? Tìm hiểu cách thực hiện.
Trở thành nhà cung cấp giải pháp