• Thẻ Visa Direct có thể giúp bạn sử dụng thanh toán bằng thẻ nhiều hơn

    Các khoản thanh toán đẩy theo thời gian thực1 mang đến cho khách hàng của bạn một lý do mới để sử dụng thẻ, có thể giúp tăng khối lượng hoạt động và giao dịch.

chart showing upward trend

globe
stopwatch
Illustration of a tablet device displaying a checkmark.
Two mobile phones showing payment sent and payment received.

Security at every step diagram

Liên hệ với Phụ trách tài khoản Visa

Bạn vẫn còn câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Visa hoặc Phụ trách tài khoản của bạn để thảo luận về các trường hợp sử dụng mới, tăng cường bảo mật, giới hạn tốc độ phù hợp và các cách thức khác để cải thiện trải nghiệm của chủ thẻ với Visa Direct.