• Thẻ Visa Direct có thể giúp bạn sử dụng thanh toán bằng thẻ nhiều hơn

    Các khoản thanh toán đẩy theo thời gian thực1 mang đến cho khách hàng của bạn một lý do mới để sử dụng thẻ, có thể giúp tăng khối lượng hoạt động và giao dịch.

Lý do các tổ chức tài chính nên dùng Visa Direct

Cải thiện trải nghiệm của người dùng thẻ và cung cấp dịch vụ thông qua thanh toán nhanh.
chart showing upward trend

Bắt đầu áp dụng một giải pháp P2P có thương hiệu với Visa Direct

Với quy mô toàn cầu của Visa và tính năng thanh toán nhanh (Fast Funds), Visa Direct cũng là một nền tảng lý tưởng cho các chương trình P2P. Nhà xử lý của bạn có thể giúp bạn bắt đầu một giải pháp P2P:
globe
stopwatch
Illustration of a tablet device displaying a checkmark.
Two mobile phones showing payment sent and payment received.

Tăng cường bảo mật

Nền tảng Visa Direct bao gồm một khung quản lý rủi ro bổ sung cho các yêu cầu được nêu trong các Quy định của Visa. Vui lòng xem phần dưới đây để biết các nội dung về bảo mật có thể được thực hiện bởi các bên tham gia vào giao dịch giải ngân tiền qua Visa Direct.
Security at every step diagram

Liên hệ với Phụ trách tài khoản Visa

Bạn vẫn còn câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Visa hoặc Phụ trách tài khoản của bạn để thảo luận về các trường hợp sử dụng mới, tăng cường bảo mật, giới hạn tốc độ phù hợp và các cách thức khác để cải thiện trải nghiệm của chủ thẻ với Visa Direct.

Tìm hiểu thêm