• Cung cấp phương thức thanh toán của tương lai với giải pháp Visa Direct

    Cung cấp các khả năng thanh toán đẩy theo thẻ và theo thời gian thực1để tăng cường năng lực đổi mới kinh doanh cho khách hàng của bạn.


Biểu tượng thẻ Visa có các số 1 và số 0 ở góc cao bên phải
Kết nối với Visa
Thẻ Visa được khoanh tròn bằng hai mũi tên màu xanh
Biểu tượng tờ giấy với dấu tích ở góc dưới cùng bên phải

Elevators inside a mall.

Trở thành nhà cung cấp giải pháp

Bạn quan tâm đến việc cung cấp các giải pháp thanh toán theo thời gian thực1 với Visa Direct? Hãy tìm hiểu cách bổ sung tên của công ty bạn vào danh bạ nhà cung cấp giải pháp của chúng tôi.
Liên hệ với Visa