• Xem cách sử dụng thẻ Visa Direct

    Tìm hiểu cách Visa Direct thay đổi các khoản thanh toán đẩy theo thời gian thực1 và có thể mang lại lợi ích cho công việc kinh doanh của bạn

Tìm nhà cung cấp giải pháp

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện các khoản chuyển tiền theo thời gian thực1 cho doanh nghiệp của mình? Các nhà cung cấp giải pháp Visa Direct có thể giúp bạn tham gia hệ sinh thái Visa Direct5.