Visa, một công ty hàng đầu đáng tin cậy trong lĩnh vực thanh toán và bảo mật toàn cầu

Visa Direct giúp bạn có thể thanh toán nhanh chóng và an toàn trên khắp thế giới

Hợp tác với một nhà lãnh đạo toàn cầu

Các thành viên Visa và các chương trình Visa Direct của họ đều được kiểm duyệt.

Kiểm soát rủi ro đối với các điều khoản của bạn

Đặt giới hạn, kiểm tra điểm Visa, tích hợp với hệ thống của bạn.

Tận dụng tính minh bạch của dữ liệu

Các giao dịch Visa Direct nhúng dữ liệu phong phú.

Sẵn sàng cho những thử thách trong tương lai

Visa liên tục tăng cường chức năng phòng ngừa rủi ro của mình.

Muốn biết thêm thông tin?

Đọc các câu hỏi thường gặp về Visa Direct từ cộng đồng Rủi ro và Tuân thủ, với câu trả lời từ các chuyên gia của chúng tôi.