Giúp người tiêu dùng chuyển tiền dễ dàng và an toàn trong thời gian thực¹

Visa Direct là mạng chuyển tiền¹ theo thời gian thực toàn cầu dành cho các cá nhân giữa các tài khoản, giữa bạn bè và gia đình trong nước cũng như trên toàn cầu


Tài khoản-Tài khoản

Chuyển tiền từ tài khoản sang tài khoản với Visa Direct³


Cá nhân với cá nhân

Chuyển tiền trong thời gian thực¹ giữa bạn bè và gia đình trở nên dễ dàng với sự trợ giúp của Visa Direct


Chuyển tiền Xuyên Biên giới²

Visa Direct hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền toàn cầu hàng đầu

Remitly logo.
MoneyGram logo.
Western Union logo.
Paysend logo.
Nium logo.
Xoom logo and the phrase A PayPal service below the logo.

Khám phá triết lý của chúng tôi về chuyển động tiền