Giúp người tiêu dùng chuyển tiền dễ dàng và an toàn trong thời gian thực¹
Remitly logo.
MoneyGram logo.
Western Union logo.
Paysend logo.
Nium logo.
Xoom logo and the phrase A PayPal service below the logo.