Shopkeeper verifying paperwork on a laptop.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi gian lận

Giữ cho giao dịch của bạn được an toàn.

Hướng dẫn chấp nhận thẻ Visa

Phòng ngừa gian lận

Visa cung cấp đa dạng các phương tiện hỗ trợ phòng ngừa gian lận, bảo mật và quản trị rủi ro của bạn. Tìm hiểu các bước đảm bảo tính hợp pháp của mọi thẻ Visa, chủ thẻ và giao dịch.

Chấp nhận thanh toán khi có thẻ

Nếu bạn chấp nhận thanh toán thẻ trực tiếp, có một số bước bạn cần phải thực hiện.

Chấp nhận thanh toán khi không có thẻ

Tăng cường cảnh giác nếu bạn không thể nhìn thấy thẻ của khách hàng. Một số yếu tố bảo mật của thẻ Visa không áp dụng đối với những giao dịch này.

Công cụ phòng ngừa gian lận

Chỉ sử dụng ứng dụng thanh toán đảm bảo an toàn và hợp lệ
Woman handing Visa card to clerk for purchase.
Woman entering password to verify identity.
Woman merchant at counter verifying address via phone.
Woman at laptop checking Card Verification Value 2 of Visa card.
Seated man using laptop at home.

Nghi ngờ gian lận?

Hãy tin vào trực giác của bạn! Nếu một hàng hóa bán quá thuận lợi, hãy coi chừng. Có nhiều trường hợp nhà bán lẻ tưởng kiếm được món hời, nhưng hóa ra lại là một vụ gian lận. Vì vậy hãy dành thời gian kiểm tra đơn hàng lớn chuẩn bị vận chuyển tới một khách hàng mà bạn chưa bao giờ giao dịch trước đó. Làm thêm một vài việc có thể bảo vệ bạn khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân của một kế hoạch gian lận.

Nguồn tài nguyên khác

Tìm hiểu cách phòng ngừa gian lận

Visa có thể giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn