• Tokyo

  • Tokyo

  • Tokyo

Tokyo

Tokyo có thể khiến bạn choáng ngợp. Nhưng nếu tập trung vào chỉ một số ít khu vực năng động nhất của Tokyo, bạn sẽ nhận thấy mọi người đang sáng tạo lại văn hóa, phong cách và cuộc sống về đêm của họ với một thái độ cởi mở "gì cũng được". Ấy vậy mà, đó sẽ là nơi ngập tràn những bất ngờ vô tận cho bạn.
Bạn cần hỗ trợ tại Tokyo?

Số dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn cầu của Visa hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần.

Tại Tokyo, hãy gọi theo số miễn cước của Visa là: 00531 440 022

Hoặc gọi theo số +1 303 967 1090 từ bất cứ đâu trên thế giới.