Cơ hội cho tất cả

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền được tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản.

Thúc đẩy tiếp cận tài chính

Các sản phẩm của chúng tôi đang giúp đỡ những người không được phục vụ đầy đủ trên khắp thế giới.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Gửi + nhận tiền

Ở nhiều nơi trên thế giới, các khoản thanh toán giữa khách hàng cá nhân (P2P) có thể không hiệu quả và tốn kém. Để giúp đỡ, Visa cung cấp các lựa chọn thanh toán cá nhân nhanh, hiệu quả và đáng tin cậy cho những người chưa được phục vụ đầy đủ.

Thanh toán các nhu cầu hàng ngày

Trên khắp Châu Phi, Ấn Độ và các nền kinh tế đang nổi khác, giao dịch thanh toán điện tử của Visa cung cấp cho những người chưa được phục vụ đầy đủ một phương thức tốt hơn để thanh toán cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, quần áo, thuốc men và vận chuyển.
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Nhận thanh toán xã hội

Nhiều cơ quan chính phủ đang sử dụng các sản phẩm trả trước của Visa để chuyển tiền cho những người không có tài khoản ngân hàng và không được phục vụ đầy đủ, tránh việc phân phối tiền mặt hoặc hàng hóa.

Hợp tác tiếp cận tài chính

Để đạt được sự tiếp cận tài chính lớn hơn đòi hỏi phải có sự hợp tác với các đối tác hàng đầu.

Hiểu biết về tài chính

Trao sức mạnh cho cả thế giới bằng kiến thức tài chính

Tham gia nhóm Visa

Bạn đã sẵn sàng cho một sự nghiệp có sức ảnh hưởng thực sự?