• Visa Inc. mua lại Visa Châu Âu

Thông cáo báo chí

Hãy cập nhật các tin tức mới nhất về Visa.
Hãy cập nhật các tin tức mới nhất về Visa.

Liên hệ truyền thông