• Visa Inc. mua lại Visa Châu Âu

Hãy cập nhật các tin tức mới nhất về Visa.