Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Cam kết về quyền công dân

Giúp cải thiện cuộc sống và làm vững mạnh cộng đồng

Lòng nhân ái

Chúng tôi cam kết trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi ứng phó kịp thời khi có khủng hoảng, và giúp các cộng đồng địa phương sống lành mạnh và lạc quan.

Tiếp cận bằng lòng nhân ái

Chúng tôi tiếp cận vấn đề cho đi của doanh nghiệp bằng các chuẩn mực quản trị, đạo đức và kỉ luật cao nhất.

Cứu trợ nhân đạo

Chúng tôi hợp tác với các cơ quan chính phủ, các tổ chức cứu trợ quốc tế và tổ chức tư nhân để giúp đỡ cộng đồng gặp khủng hoảng.

Hỗ trợ cộng đồng

Visa hỗ trợ cộng đồng bằng cách đóng góp cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và tạo điều kiện để các nhân viên phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn thông qua hoạt động thiện nguyện.
Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.