Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Cam kết về quyền công dân

Giúp cải thiện cuộc sống và làm vững mạnh cộng đồng

Lòng nhân ái

Chúng tôi cam kết trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi ứng phó kịp thời khi có khủng hoảng, và giúp các cộng đồng địa phương sống lành mạnh và lạc quan.


Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.