Cung cấp thế hệ tiếp theo của giải pháp chuyển tiền với Visa Direct

Khai thác thị trường để giải ngân và chuyển tiền toàn cầu. Với Visa Direct1, NHTT, ngân hàng, fintechs và các đối tác khác cung cấp cho khách hàng kết nối duy nhất2 đến hàng tỷ điểm cuối trên thế giới

Man using phone on a busy district Man using phone on a busy district

Ngân hàng thanh toán và Payfacs


Kho bạc


Fintechs/ISVs


Ngân hàng phát hành thẻ


Ngày nay, hàng trăm đối tác giải pháp của Visa Direct⁵ trên khắp thế giới đang hỗ trợ dịch vụ chuyển tiền

Tabapay logo.
Commerce Bank logo.