Cung cấp thế hệ tiếp theo của giải pháp chuyển tiền với Visa Direct

Khai thác thị trường để giải ngân và chuyển tiền toàn cầu. Với Visa Direct1, NHTT, ngân hàng, fintechs và các đối tác khác cung cấp cho khách hàng kết nối duy nhất2 đến hàng tỷ điểm cuối trên thế giới

Tabapay logo.
Commerce Bank logo.