Cho phép các cá nhân và doanh nghiệp chuyển tiền toàn cầu

Visa Direct¹ giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình theo cách bạn muốn, với công nghệ hỗ trợ hơn 30 trường hợp sử dụng.

Thanh toán cá nhân-cá nhân trong nội địa

Kết nối hoạt động của con người theo thời gian thực, tiền bạc cũng vậy. Chia hóa đơn với bạn bè hoặc thanh toán cho người đã sửa điện thoại của bạn bằng các ứng dụng giữa cá nhân-cá nhân (P2P) được hỗ trợ bởi Visa Direct.

Chuyển tiền xuyên biên giới

Giúp các gia đình giữ kết nối trên toàn cầu. Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản người nhận thông qua các thẻ đủ điều kiện.

Chuyển tiền từ tài khoản sang tài khoản

Cung cấp cho người dùng một cách hiệu quả để chuyển tiền từ các số dư của họ tại các tổ chức khác nhau nhờ sức mạnh của thẻ ghi nợ trong thời gian thực².

Thanh toán cho nhân viên

Giúp thu hút và giữ chân người lao động cũng như nâng cao sự hài lòng của họ bằng cách cấp quyền tiếp cận nhanh hơn và linh hoạt hơn với thu nhập của họ thông qua Visa Direct.⁴ 

Thanh toán cho các doanh nghiệp nhỏ

Giúp cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dòng tiền của họ với khả năng tiếp cận nhanh hơn tới doanh thu bán hàng và ngân quỹ.

Thanh toán cho người tiêu dùng

Visa Direct cung cấp các khoản thanh toán² theo thời gian thực cho khách hàng của bạn để họ có quyền tiếp cận nhanh chóng và an toàn tới các khoản bồi hoàn đi lại, tiền thắng trò chơi và trúng xổ số, yêu cầu thanh toán bảo hiểm, v.v.

Khám phá triết lý của chúng tôi về chuyển động tiền