Chuyển tiền một cách an toàn và thuận tiện với sự trợ giúp của Visa Direct¹

An toàn

Chúng tôi giúp các giao dịch thanh toán nhanh chóng và an toàn có thể đi khắp thế giới.

Quy mô

Chuyển tiền trong thời gian thực² trên quy mô toàn cầu tới các thẻ đủ điều kiện.

Tính thuận tiện

Mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người lao động có khả năng tiếp cận nguồn tiền hoặc thu nhập giữa các kỳ trả lương.
Các đối tác cung cấp các giải pháp hỗ trợ Visa Direct

Chúng tôi hợp tác với các đối tác cung cấp giải pháp tốt nhất5 để giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ chuyển tiền.