Chuyển tiền một cách an toàn và thuận tiện với sự trợ giúp của Visa Direct¹

Cho phép người lao động, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng tiếp cận tiền thông qua thẻ ghi nợ đủ điều kiện

An toàn

Chúng tôi giúp các giao dịch thanh toán nhanh chóng và an toàn có thể đi khắp thế giới.

Quy mô

Chuyển tiền trong thời gian thực² trên quy mô toàn cầu tới các thẻ đủ điều kiện.

Tính thuận tiện

Mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người lao động có khả năng tiếp cận nguồn tiền hoặc thu nhập giữa các kỳ trả lương.


Thanh toán cho nhân viên

Cung cấp cho người lao động quyền tiếp cận thu nhập của họ giữa các kỳ trả lương³


Thanh toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB)

Trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách mang đến cho họ cách tiếp cận tiền của họ nhanh hơn⁶


Thanh toán của người tiêu dùng

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, khách hàng có thể trải nghiệm lợi ích của việc thanh toán nhanh chóng⁶

Các đối tác cung cấp các giải pháp hỗ trợ Visa Direct

Chúng tôi hợp tác với các đối tác cung cấp giải pháp tốt nhất5 để giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ chuyển tiền.