Cho phép nhân viên Chính phủ mua sắm hàng hóa và dịch vụ và quản lý chi tiêu của họ


Những giải pháp thanh toán

Các giải pháp thanh toán dùng thẻ của chúng tôi cho phép nhân viên chính phủ mua hàng hóa và dịch vụ, thanh toán chi phí đi lại và dịch vụ xe cộ một cách dễ dàng và an toàn.
delivery truck icon

Giải pháp kỹ thuật số

Đơn giản hóa các khoản thanh toán thương mại của bạn khi bạn tích hợp các giải pháp kỹ thuật số của chúng tôi để mua sắm và T&E với các hệ thống hiện có của bạn. 
Upward Tick Graph
figure next to tick icon
bar graph icon

Các giải pháp Dữ liệu

Khai thác khả năng phân tích và báo cáo dữ liệu của chúng tôi để quản lý chương trình tốt hơn và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.

Liên hệ với Nhóm Visa Government Solutions của chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu của bạn, hãy gửi email cho chúng tôi.