Giúp cộng đồng phát triển với Visa


Năng lực của chúng tôi

Các chính phủ có thể cung cấp các khoản thanh toán đẩy nhanh và an toàn cho mọi người và doanh nghiệp bằng cách sử dụng mạng lưới thanh toán toàn cầu của Visa, một trong những mạng lưới thanh toán kỹ thuật số lớn nhất thế giới.
handshake icon
Icon for a shield

Xem cách chúng tôi đang giúp các chính phủ thực hiện thanh toán nhanh chóng và an toàn trên toàn thế giới

Liên hệ với Nhóm Visa Government Solutions của chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu của bạn, hãy gửi email cho chúng tôi.