Cung cấp thông tin cho phát triển chính sách và đo lường hiệu quả bằng cách tận dụng dữ liệu thanh toán tổng hợp


Năng lực của chúng tôi

card and phone icon

Xem cách chúng tôi đang giúp các chính phủ trên toàn thế giới với các giải pháp dữ liệu của mình

Liên hệ với Nhóm Visa Government Solutions của chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu của bạn, hãy gửi email cho chúng tôi.