• Cùng Visa tạo nên bước chuyển mình về Lưu Thông Đô Thị

    Khi những phương thức bảo mật, liên kết và thuận tiện hơn được sử dụng để thanh toán cho những chuyến đi trọn gói, các thành phố trở nên đáng sống hơn nhiều.Đăng ký để nhận thông báo về Lưu thông Đô thị của Visa, cũng như các tin tức và sự kiện khác về Visa