Cùng Visa tạo nên bước chuyển mình về Lưu Thông Đô Thị

Khi những phương thức bảo mật, liên kết và thuận tiện hơn được sử dụng để thanh toán cho những chuyến đi trọn gói, các thành phố trở nên đáng sống hơn nhiều.

Giải pháp Lưu thông Đô thị của Visa


Tìm hiểu thêm về các sáng kiến Lưu thông Đô thị Toàn cầu của Visa


Nhóm Lưu thông Đô thị Toàn cầu của Visa hỗ trợ tôi như thế nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách Visa có thể giúp chuyển đổi các khoản thanh toán khi di chuyển tại thành phố của bạn, nhóm Lưu thông Đô thị Toàn cầu của Visa luôn sẵn lòng giải đáp. Vui lòng chọn khu vực dưới đây để xem thông tin liên lạc.

Đăng ký để nhận thông báo về Lưu thông Đô thị của Visa, cũng như các tin tức và sự kiện khác về Visa