• Hỗ trợ khi bạn cần

    Nhận thông tin bạn cần để giải quyết các vấn đề và tìm hiểu về những lợi ích sẵn có cho chủ thẻ Visa.

Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

Bảo mật

Sử dụng thẻ an toàn và bảo mật.

Tìm hiểu thêm
Illustration of an airplane going around the globe.

Hỗ trợ du lịch

Tự tin thanh toán khi đang di chuyển.

Tìm hiểu thêm

Thẻ Visa bị thất lạc hoặc bị đánh cắp?

Báo cáo mất thẻ bằng cách gọi cho Visa theo số máy 1-800-847-2911.
Gavel

Lệ phí tranh chấp

Xử lý giao dịch bồi hoàn.

Tìm hiểu thêm


desk-related-info-1600x900