Hỗ trợ khi bạn cần

Nhận thông tin bạn cần để giải quyết các vấn đề và tìm hiểu về những lợi ích sẵn có cho chủ thẻ Visa.

Hỗ trợ người tiêu dùng

Visa phục vụ người tiêu dùng với các loại hình dịch vụ đa dạng.
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

Bảo mật

Sử dụng thẻ an toàn và bảo mật.

Illustration of an airplane going around the globe.

Hỗ trợ du lịch

Tự tin thanh toán khi đang di chuyển.

Thẻ Visa bị thất lạc hoặc bị đánh cắp?

Báo cáo mất thẻ bằng cách gọi cho Visa theo số máy 1-800-847-2911.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Visa giúp các chủ thẻ doanh nghiệp với nhiều lợi ích và phương thức bảo mật.
Gavel

Lệ phí tranh chấp

Xử lý giao dịch bồi hoàn.


Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Nguồn lực để giữ cho doanh nghiệp của bạn an toàn

Thư viện tài nguyên

Tìm kiếm nguồn tài nguyên cho khách hàng và đối tác của Visa.
desk-related-info-1600x900