• Hỗ trợ khi bạn cần

    Nhận thông tin bạn cần để giải quyết các vấn đề và tìm hiểu về những lợi ích sẵn có cho chủ thẻ Visa.

Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

Bảo mật

Sử dụng thẻ an toàn và bảo mật.

Learn more
Airplane going around the globe

Hỗ trợ du lịch

Tự tin thanh toán khi đang di chuyển.

Learn more

Thẻ Visa bị thất lạc hoặc bị đánh cắp?

Báo cáo mất thẻ bằng cách gọi cho Visa theo số máy 1-800-847-2911.
Tìm hiểu thêm

Gavel

Lệ phí tranh chấp

Xử lý giao dịch bồi hoàn.

Learn more

merchant-laptop-expenses-1600x900
florist-laptop-1600x900
waiter-customer-talking-1600x900

desk-related-info-1600x900