Trên khắp thế giới

Cho phép thanh toán trên toàn cầu.

Doanh nghiệp của chúng tôi

Visa là công ty công nghệ thanh toán toàn cầu kết nối người tiêu dùng, các doanh nghiệp, các ngân hàng và các cơ quan chính phủ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Person paying with Visa card over the counter.
Women talking and laughing at bakery counter.