Những giao dịch thanh toán tiên phong từ ngày đầu

Visa là hạt nhân trong cuộc cách mạng thanh toán không sử dụng tiền mặt trong hơn 55 năm qua.

Lịch sử Visa

Hành trình của chúng tôi

Các mốc quan trọng


Những thông tin bạn có thể quan tâm