• Những chiến dịch quảng cáo chất lượng cao bắt đầu và kết thúc tại đây.

    Áp dụng nhiều công cụ tìm kiếm khách hàng mục tiêu và đo lường hiệu quả quảng cáo dựa trên doanh số.

Các giải pháp Quảng cáo của Visa

Bộ sản phẩm mới với nhiều tính năng của Visa được tạo ra dành riêng cho nhà quảng cáo. Chúng có thể giúp bạn phân bổ chi tiêu dành cho quảng cáo kỹ thuật số hiệu quả hơn và đo lường hiệu suất của chiến dịch tiếp theo. Tất cả quyền riêng tư đều Visa được bảo vệ như mong đợi của bạn. Giữa nền tảng truyền thông xã hội và nền tảng kỹ thuật số hàng đầu hiện có, Đối tượng của Visa (Visa Audiences) có thể giúp truyền tải đến người mua mục tiêu của bạn. Còn công cụ Đo lường quảng cáo của Visa (Visa Ad Measurement) hướng dẫn cách biến quảng cáo thành doanh thu.
 


Sẵn sàng để bắt đầu?

Tìm hiểu thêm về Visa Advertising Solutions (Giải pháp Quảng Cáo Visa).
Woman signing for package using Square Reader on smart phone with her Visa card for payment.
Two women at a desk looking at a tablet and discussing content on it.
Two women looking at mobile phone while at lunch.